Lớp 11
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Thị Giang

Tính điện dung của quả cầu dẫn điện. Biết rằng quả cầu có bán kính R và đặt trong chất điện môi có hằng số điện môi e LG: Khi quả cầu được tích điện Q, điện tích sẽ phân bố đều trên mặt quả cầu. Điện thế của quả cầu được tính bằng công thức V=k\(\dfrac{Q}{eR}\) Điện dung của quả cầu là: C = \(\dfrac{Q}{V}\) -> C = \(\dfrac{eR}{k}\) = 4π\(e_0\) \(e\) R Cho mình hỏi là tại sao có cái công thức V=kQ/eR như trên vậy ạ, mình cảm ơn.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Vật lý Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.08955 sec| 2050.727 kb