Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Đức

tính cạnh BC của hình tam giác abc.biết chu vi là 25 cm 2 cạnh ac là 7 cm cạnh ab là 10 cm 
Mọi người ơi, mình cần sự giúp đỡ để giải quyết một vấn đề cá nhân. Bạn nào có thể chia sẻ kiến thức của mình với mình được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để tìm cạnh BC của tam giác ABC, ta áp dụng định lí cạnh trong tam giác.

Ta biết chu vi tam giác ABC là 25 cm, và cạnh AC là 7 cm, cạnh AB là 10 cm. Do đó, ta có công thức chu vi:

AC + AB + BC = 25

Thay các giá trị đã biết vào, ta có:

7 + 10 + BC = 25

BC = 25 - 17

BC = 8 (cm)

Vậy cạnh BC của tam giác ABC có độ dài là 8 cm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Let's use the triangle inequality theorem to find the length of BC. According to the triangle inequality theorem, the sum of any two sides of a triangle must be greater than the third side. Here, AB + AC > BC. Substituting the given lengths, 10 + 7 > BC. Therefore, BC must be less than 17 cm. However, since we know that the sum of all three sides (AB + AC + BC) is equal to the perimeter of the triangle, which is 25 cm, we can subtract the known side lengths from the perimeter to find BC: BC = 25 - 10 - 7 = 8 cm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

We can use the Pythagorean theorem to find the length of BC. Let x be the length of BC. Since AB and AC are known, we can apply the Pythagorean theorem: BC^2 = AB^2 - AC^2. Substituting the values, x^2 = 10^2 - 7^2 = 100 - 49 = 51. Taking the square root of both sides, we have BC = sqrt(51) cm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48908 sec| 2236.547 kb