Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Giang

tính bằng cách thuận tiện nhất 23,45 : 12,5 : 0,8
Hello mọi người, mình đang khá gấp gáp để tìm câu trả lời. Bạn nào có kinh nghiệm chia sẻ cho mình với nhé!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Đầu tiên, chúng ta tính tỷ số giữa số 23,45 và số 12,5: 23,45 : 12,5 = 1,876
- Tiếp theo, chúng ta tính tỷ số giữa kết quả trên và số 0,8: 1,876 : 0,8 = 2,345

Câu trả lời:
23,45 : 12,5 : 0,8 = 2,345

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Việc tính 23,45 : 12,5 : 0,8 có thể thực hiện bằng cách chia giá trị số 23,45 cho tích của 12,5 và 0,8. Tức là 23,45 ÷ (12,5 × 0,8) = 2,345.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để tính 23,45 : 12,5 : 0,8, ta có thể nhân số 23,45 với nghịch đảo của 12,5, sau đó nhân kết quả với nghịch đảo của 0,8. Kết quả cuối cùng là 2,345.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Tính 23,45 : 12,5 : 0,8 có thể được thực hiện bằng cách chia 23,45 cho 12,5 trước. Kết quả là 1,876. Sau đó, chia 1,876 cho 0,8 ta được kết quả là 2,345.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Để tính 23,45 : 12,5 : 0,8, ta có thể thực hiện phép chia lần lượt từ trái sang phải. Ta có: 23,45 ÷ 12,5 = 1,876. Tiếp theo, 1,876 ÷ 0,8 = 2,345. Vậy kết quả cuối cùng là 2,345.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46152 sec| 2247.672 kb