Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Đức

       Tính bằng cách thuận tiện :           45,28 + 52,17 - 15,28 - 12,17                                                   ( 72,69 + 18,47 ) - ( 8,47 + 22,69 )
Xin chào, mình biết mọi người đều bận rộn, nhưng mình rất cần một ít sự giúp đỡ. Có ai đó có thể hướng dẫn mình cách giải đáp câu hỏi này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta có thể thực hiện các bước sau:

Phương pháp 1:
1. Tính các phép tính trong các cặp dấu ngoặc đầu tiên: (72,69 + 18,47) và (8,47 + 22,69)
2. Thực hiện tính toán các phép tính ngoại trừ trong cặp dấu ngoặc thứ hai: (72,69 + 18,47) - (8,47 + 22,69)
3. Thực hiện các phép tính cộng và trừ từ trái sang phải: 45,28 + 52,17 - 15,28 - 12,17
4. Tính tổng của hai phép tính trên để đưa ra kết quả cuối cùng.

Phương pháp 2:
1. Thực hiện các phép tính cộng và trừ từ trái sang phải: 45,28 + 52,17 - 15,28 - 12,17
2. Tính các phép tính trong các cặp dấu ngoặc: (72,69 + 18,47) và (8,47 + 22,69)
3. Thực hiện tính toán các phép tính ngoại trừ trong cặp dấu ngoặc thứ nhất: (72,69 + 18,47) - (8,47 + 22,69)
4. Tính tổng của hai phép tính trên để đưa ra kết quả cuối cùng.

Câu trả lời:
- Phương pháp 1: (72,69 + 18,47) - (8,47 + 22,69) = 91,16 - 31,16 = 60
45,28 + 52,17 - 15,28 - 12,17 + 60 = 39,00
- Phương pháp 2: 45,28 + 52,17 - 15,28 - 12,17 + (72,69 + 18,47) - (8,47 + 22,69) = 39,00

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Phương pháp làm:

Bước 1: Xác định khái niệm "lòng khoan dung", tức là sự chấp nhận và hiểu rõ các quan điểm, ý kiến và lối sống khác nhau của những người khác, dù có khác biệt với quan điểm, ý kiến và lối sống của mình.

Bước 2: Tìm kiếm ví dụ về lòng khoan dung trong đời sống hàng ngày, trong xã hội, trong lịch sử, trong văn hóa...

Bước 3: Viết câu trả lời cho câu hỏi dựa trên các ví dụ đã tìm được.

Câu trả lời:

1. Ví dụ về lòng khoan dung trong gia đình: Một ví dụ về lòng khoan dung trong gia đình là khi một người anh trai chấp nhận và tôn trọng sở thích của em gái dù nó khác với sở thích của anh. Anh không chỉ quan tâm đến ý kiến và ý thích của mình, mà còn lắng nghe và tôn trọng ý kiến và ý thích của em gái.

2. Ví dụ về lòng khoan dung trong xã hội: Một ví dụ về lòng khoan dung trong xã hội là khi người dân của một quốc gia chấp nhận và tôn trọng quyền tự do ngôn luận của những người có ý kiến trái ngược với chính phủ. Dù có sự khác biệt về quan điểm, họ cho phép mọi người thể hiện ý kiến và ý tưởng của mình một cách tự do, miễn là không vi phạm pháp luật.

3. Ví dụ về lòng khoan dung trong lịch sử: Một ví dụ về lòng khoan dung trong lịch sử là khi Nelson Mandela, vị tổng thống đầu tiên của Nam Phi từng trải qua chế độ phân biệt chủng tộc, đã chấp nhận và xây*** chính phủ đa dân tộc, gồm các thành phần dân tộc và tôn giáo khác nhau. Ông đã tìm cách hòa giải và chấp nhận sự khác biệt để đảm bảo sự thống nhất và sự phát triển của quốc gia.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48142 sec| 2248.938 kb