Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Dung

tính bằng cách thuận tiện  1/2 +1/4 +1/8 +1/16 +1/32  
Xin lỗi nếu mình làm phiền, nhưng mình đang mắc kẹt với câu hỏi này và mình thật sự cần một ai đó giúp đỡ. Mọi người có thể dành chút thời gian để hỗ trợ mình được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Để tính tổng của dãy số 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32, ta có thể sử dụng cách cộng từng phân số và đơn vị nhỏ nhất.

Cách 1:
1/2 + 1/4 = 2/4 + 1/4 = 3/4
3/4 + 1/8 = 6/8 + 1/8 = 7/8
7/8 + 1/16 = 14/16 + 1/16 = 15/16
15/16 + 1/32 = 30/32 + 1/32 = 31/32

Cách 2:
Tìm hiệu của các mẫu số liên tiếp và cộng lần lượt lên.

1/2 + 1/4 = 1/4 + 1/8 = 1/8 + 1/16 = 1/16 + 1/32 = 1/32

Câu trả lời:
Dãy số 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 có tổng là 31/32.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Cách 4: Ta có thể chuyển các phân số về dạng thập phân rồi cộng chúng: 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 = 0.5 + 0.25 + 0.125 + 0.0625 + 0.03125 = 0.96875.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Cách 3: Ta có thể chuyển các phân số về cùng mẫu số rồi cộng chúng: 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 = 16/32 + 8/32 + 4/32 + 2/32 + 1/32 = 31/32.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Cách 2: Ta có thể sử dụng công thức của dãy số hình học: S = a * (1 - r^n) / (1 - r), trong đó a là số hạng đầu tiên, r là công bội và n là số hạng cuối cùng. Áp dụng vào bài toán này, ta có S = 1/2 * (1 - 1/2^5) / (1 - 1/2) = 1/2 * (1 - 1/32) / (1 - 1/2) = 1/2 * (31/32) / (1/2) = 31/64.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Cách 1: Ta có thể tính bằng cách cộng từng phân số lại với nhau: 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 = 15/32.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46746 sec| 2247.875 kb