Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Dung

Tính: a. ( 256,8 - 146,4 ) : 4,8 - 20,06                                                      b. 17,28 : ( 2,92 + 6,68 ) + 12,64
Hello mọi người, mình đang khá gấp gáp để tìm câu trả lời. Bạn nào có kinh nghiệm chia sẻ cho mình với nhé!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi a, ta thực hiện các bước sau:
1. Tính kết quả của phép tính trong dấu ngoặc trước: 256,8 - 146,4 = 110,4.
2. Tiếp tục tính phép chia: 110,4 : 4,8 = 23.
3. Trừ tiếp 20,06 từ kết quả đã tính: 23 - 20,06 = 2,94.

Vậy kết quả câu hỏi a là: 2,94.

Để giải câu hỏi b, ta thực hiện các bước sau:
1. Thực hiện phép cộng trong dấu ngoặc trước: 2,92 + 6,68 = 9,6.
2. Tiếp tục tính phép chia: 17,28 : 9,6 = 1,8.
3. Cuối cùng, thực hiện phép cộng: 1,8 + 12,64 = 14,44.

Vậy kết quả câu hỏi b là: 14,44.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

a. (256,8 - 146,4) : 4,8 - 20,06 = 110,4 : 4,8 - 20,06 = 22,957 - 20,06 = 2,897

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

a. (256,8 - 146,4) : 4,8 - 20,06 = (110,4) : 4,8 - 20,06 = 22,92 - 20,06 = 2,86

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

a. (256,8 - 146,4) : 4,8 - 20,06 = (110,4) : 4,8 - 20,06 = 23 - 20,06 = 2,94

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.50586 sec| 2248.648 kb