Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Giang

Tính 34% của 27 kg  
Mọi người ơi, mình đang vướng mắc một chút, có ai có kinh nghiệm có thể chỉ giáo mình cách giải quyết câu hỏi này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để tính phần trăm của một số, ta nhân số đó với phần trăm và chia cho 100.

Vậy, để tính 34% của 27 kg:

Cách 1:
27 x 34 / 100 = 9.18 kg

Cách 2:
- Tính số kg tương ứng với 1% của 27 kg: 27 / 100 = 0.27 kg
- Nhân số kg tương ứng với 1% với 34: 0.27 x 34 = 9.18 kg

Vậy, 34% của 27 kg là 9.18 kg.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.50636 sec| 2247.242 kb