Lớp 7
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Phương

Tìm x,y biết  a,\(\left(2^3\right)^{1^{2005}}\cdot x+2005^0\cdot x=994-15:3+1^{2025}\) b,\(2^x+2^{x+1}+2^{x+2}+2^{x+3}=480\) c,\(2024^{|x-1|+y^2-1}\cdot3^{2024}=9^{1012}\)
Mọi người ạ, mình rất cần sự giúp đỡ của các Bạn để giải quyết câu hỏi này. Cám ơn các Bạn nhiều lắm!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải các bài toán trên, ta thực hiện các bước sau đây:

a, \( (2^3)^{1^{2005}} \cdot x + 2005^0 \cdot x = 994 - 15:3 + 1^{2025}\)
Ta thực hiện tính toán:
- \(1^{2005} = 1\), \(2005^0 = 1\), \(1^{2025} = 1\).
- \((2^3)^{1^{2005}} = 2^3 = 8\).
- \(15:3 = 5\).
- \(994 - 5 + 1 = 990\).
Ta suy ra: \(8x + x = 990\).
Simplifying the equation, we get: \(9x = 990\).
Therefore, \(x = 110\).

b, \(2^x + 2^{x+1} + 2^{x+2} + 2^{x+3} = 480\)
Với bài toán này, ta có thể thay \(2^x\) bằng đại lượng \(a\), rồi giải phương trình bậc nhất:
\(a + 2a + 4a + 8a = 480\).
Simplifying the equation, we get: \(15a = 480\).
Therefore, \(a = 32\).
From \(2^x = a\), we have \(2^x = 32\).
Taking log base 2 of both sides of the equation, we get: \(x = 5\).

c, \(2024^{|x-1|+y^2-1} \cdot 3^{2024} = 9^{1012}\)
Với bài toán này, ta thấy cả hai mặt phương trình đều được biểu diễn dưới dạng cơ số 3 (từ phía trái) và cơ số 9 (từ phía phải). Ta có thể đưa cả hai phía về cùng cơ số để giải phương trình. Đồng thời, ta sử dụng tính chất của lôgarit để giải phương trình này.

Ta biểu diễn số 9 dưới cơ số 3: \(9 = 3^2\).
Ta có thể viết lại phương trình: \(2024^{|x-1|+y^2-1} \cdot 3^{2024} = 3^{2 \cdot 1012}\).
Sử dụng tính chất của lôgarit, ta có: \(|x-1| + y^2 - 1 = 2 \cdot 1012\).
Simplifying the equation, we get: \(|x-1| + y^2 = 2 \cdot 1013\).

Đến đây, ta không thể tìm ra giá trị cụ thể của \(x\) và \(y\) vì không có đủ thông tin. Nhưng ta có thể phân tích năng lực tính toán của học sinh bằng việc đưa ra phương trình quy về dạng chung.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

{
"câu trả lời 1": [
{
"công thức": "a',
"x": -59,
"y": 0
},
{
"công thức": "b",
"x": 6
},
{
"công thức": "c",
"x": 1,
"y": 1
}
],
"câu trả lời 2": [
{
"công thức": "a',
"x": -23.65,
"y": 0
},
{
"công thức": "b",
"x": 5.2
},
{
"công thức": "c",
"x": 0.99,
"y": -1
}
]
}

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46274 sec| 2236.703 kb