Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Vương

Tìm x biết  x 50 = x
Mọi người ơi, mình rất cần trợ giúp của các Bạn lúc này. Có ai sẵn lòng chia sẻ kiến thức giúp mình vượt qua vấn đề này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để tìm x trong câu hỏi trên, ta có thể giải như sau:

Phương pháp giải 1:
Do x là số đó, và theo đề bài ta có x50 = x.
Suy ra x50 - x = 0.
Đưa x ra khỏi dấu ngoặc ta được: x(50 - 1) = 0.
Suy ra x = 0.

Phương pháp giải 2:
Chúng ta có x50 = x.
Vậy, ta có x - x50 = 0.
Theo tính chất rút gọn, ta có: x(1 - 50) = 0.
Do đó, ta có x = 0.

Câu trả lời: x = 0

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Giả sử x = -0.5, vì khi nhân x với 50 ta vẫn thu được x không đổi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Giả sử x = 100, vì khi nhân x với 50 ta vẫn thu được x không đổi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Giả sử x = 1, vì khi nhân x với 50 ta vẫn thu được x không đổi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Giả sử x = 0, vì khi nhân x với 50 ta vẫn thu được x không đổi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47153 sec| 2247.297 kb