Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Đức

Tìm x biết: x : 5 + x * 80% = 32
Mọi người ơi, mình đang rối bời không biết làm thế nào ở đây. Bạn nào đi qua cho mình xin ít hint với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Đặt x là số cần tìm.
- Theo phép tính và phương trình trong câu hỏi, ta có x chia cho 5 cộng với tích của x với 80% (hay 0.8) phải bằng 32.
- Từ phương trình trên, ta có phương trình: x/5 + 0.8x = 32.
- Kết hợp hai mảng để được 5x/5 + 0.8x = 32.
- Tính tổng của 5x/5 và 0.8x để được (5+0.8)x/5 = 32.
- Rút gọn phân số và nhân cả hai vế của phương trình với 5 để được 5.8x/5 = 32*5.
- Đồng nhất hai phép chia 5 và nhân 8 để được 8x = 32*5.
- Nhân hai vế của phương trình với 1/8 để được x = (32*5)/8.

Câu trả lời:
- x = (32*5)/8.
- x = 20.
Vậy số hạng cần tìm là 20.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23839 sec| 2228.148 kb