Lớp 7
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Minh Huy

tìm x, biết ; 5^x + 5^x+2=650
Ai đó ơi, giúp mình với! Mình đang trong tình thế khó xử lắm, mọi người có thể góp ý giúp mình vượt qua câu hỏi này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải câu hỏi trên:

Giả sử x = t thì ta có 5^t + 5^(t+2) = 650
Đặt y = 5^t, ta có y + 25y = 650
Simplifying the equation: 26y = 650
Solving for y: y = 650/26 = 25
Since y = 5^t, 5^t = 25
Taking the logarithm (base 5) of both sides: log5(5^t) = log5(25)
Applying the logarithmic property: t = log5(25) = 2

Câu trả lời cho câu hỏi trên là x = 2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Cách 2: Đặt 5^x = t, ta có t^2 + t^3 = 650. Chuyển phương trình về dạng t^3 + t^2 - 650 = 0. Tìm giá trị của t bằng cách giải phương trình bậc 3 này. Sau đó, tìm lại x bằng cách giải phương trình 5^x = t.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Cách 1: Đặt 5^x = a, ta có a + a^2 = 650. Tìm số a thỏa mãn phương trình này. Sau đó, giải phương trình bậc 2 a^2 + a - 650 = 0 để tìm giá trị của a. Từ đó, tìm lại x bằng cách giải phương trình 5^x = a.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.38512 sec| 2216.016 kb