Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Phương

tìm từ đòng nghĩa với từ cho
Mình đang trong tình trạng khẩn cấp cần giải quyết câu hỏi này, Bạn nào thông thái giúp mình với, mình sẽ biết ơn lắm!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

Bước 1: Đọc hiểu câu hỏi và xác định từ cần tìm từ câu hỏi, trong trường hợp này là từ "cho".

Bước 2: Dùng từ điển hoặc kiến thức về từ đồng nghĩa, suy nghĩ về các từ có nghĩa tương đương với từ "cho".

Bước 3: Tìm các từ đồng nghĩa với từ "cho". Ví dụ: để, dành, trao, chuyển, ban, gửi, biếu, đưa...

Câu trả lời: Các từ đồng nghĩa với từ "cho" có thể là "để", "dành", "trao", "chuyển", "ban", "gửi", "biếu", "đưa"...

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48167 sec| 2223.391 kb