Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Phương

Tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa với: thật thà, trung thực, nhân hậu, hiền lành. Đặt 4 câu với các từ vừa tìm được
Có ai có thể hỗ trợ mình với câu hỏi này được không? Mình thực sự đang cần tìm câu trả lời gấp lắm!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
- Đầu tiên, tìm từ đồng nghĩa với các từ được cho.
- Sau đó, tìm từ trái nghĩa với các từ được cho.
- Tiếp theo, tạo ra câu với từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa đã tìm được.

Câu trả lời:
1. Thật thà: chân thật
+ Đồng nghĩa: chính thước
+ Trái nghĩa: giả dối
+ Câu với từ đồng nghĩa: Thật tuyệt, cậu đã làm việc chính thước.
+ Câu với từ trái nghĩa: Không tin tưởng ai, người ta hay giả dối lắm đấy.

2. Trung thực: thẳng thắn
+ Đồng nghĩa: thành thật
+ Trái nghĩa: giả tạo
+ Câu với từ đồng nghĩa: Một người dễ thương và rất thành thật.
+ Câu với từ trái nghĩa: Bạn ấy chỉ giả tạo để lấy lòng người khác.

3. Nhân hậu: tốt bụng
+ Đồng nghĩa: ấm áp
+ Trái nghĩa: tàn nhẫn
+ Câu với từ đồng nghĩa: Bác sĩ rất ấm áp với bệnh nhân.
+ Câu với từ trái nghĩa: Hành động tàn nhẫn của người đó đã gây nên nhiều đau khổ cho người khác.

4. Hiền lành: nhẹ nhàng
+ Đồng nghĩa: dịu dàng
+ Trái nghĩa: hung bạo
+ Câu với từ đồng nghĩa: Cô giáo rất dịu dàng với học sinh.
+ Câu với từ trái nghĩa: Hắn ta thường hung bạo với người khác.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Bé gái đó rất hiền lành và không bao giờ làm gì đau lòng ai.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Cô giáo là người rất nhân hậu và luôn giúp đỡ học sinh trong lớp.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Người đó rất thành thật vì luôn nói thật với mọi người.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45617 sec| 2248.664 kb