Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Giang

Tìm số nguyên x, y biết xy -x+2y=3
Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các Bạn! Mình đang tìm lời giải cho một bài toán khó, không biết ai có thể gợi ý cho mình?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải phương trình xy - x + 2y = 3, ta có thể sử dụng các phương pháp sau:

1. Phương pháp thế:
- Giả sử x = a và y = b, thay vào phương trình ban đầu ta được
ab - a + 2b = 3
- Tiếp tục giải phương trình này theo từng phương pháp giải ở cấp độ lớp 6.

2. Phương pháp đồ thị:
- Đặt phương trình y = f(x) = (3 - x)/(2 - x), vẽ đồ thị hàm số f(x) trên mặt phẳng Oxy.
- Tìm giao điểm của đồ thị f(x) với các trục tọa độ (x = 0, y = 0) để tìm nghiệm của phương trình.

3. Phương pháp bù đại số:
- Nhân cả hai mặt của phương trình xy - x + 2y - 3 = 0 với một số thích hợp để tạo thành một biểu thức có thể phân rã thành tổng các biểu thức nhỏ hơn.
- Sau đó, ta có thể giải các biểu thức nhỏ hơn để tìm nghiệm của phương trình ban đầu.

Câu trả lời: Để tìm nghiệm phương trình xy - x + 2y = 3, chúng ta cần sử dụng các phương pháp giải số học khác nhau như phương pháp thế, đồ thị và bù đại số. Kết quả của phương trình sẽ là các cặp số nguyên (x, y) tìm được thông qua phương pháp giải đã chọn. Việc giải phương trình này đòi hỏi sự chú ý và nắm vững kiến thức Toán học cơ bản.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Với phương trình xy - x + 2y = 3, ta có thể giải theo cách thay đổi biến số. Thay x bằng t biến số mới, ta được t(y-1) = 3-t. Từ đó, xét t = 0 ta có thể tìm được cặp số (0, 3). Khi t = 1, ta có cặp số (1, 2). Khi t = 2, ta có cặp số (-1, 4).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Một cách khác để giải phương trình xy - x + 2y = 3 là tìm cặp số nguyên x, y thỏa mãn biểu thức xy - x + 2y = 3. Các cặp số nguyên x, y có thể là (0, 3), (1, 2), (-1, 4).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Một cách để giải phương trình xy - x + 2y = 3 là chuyển đổi phương trình về dạng (x + 2)(y - 1) = 5 và tìm các bộ số nguyên x, y sao cho (x + 2)(y - 1) = 5. Các bộ số nguyên x, y có thể là (-3, 6), (-1, 4), (1, 3), (3, 2), (5, 6).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để giải bài toán trên, ta có thể sử dụng phép nhân và chia, với các công thức sau:

a) Mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km:
- Ô tô đi được 800m mỗi phút.
- Vậy ô tô đi được: 800m x 60 phút = 48.000m
- Đổi đơn vị: 48.000m : 1000 = 48km

b) Ô tô đi trong 3/4 giờ được bao nhiêu km:
- Vì 1 giờ = 60 phút, nên 3/4 giờ = (3/4) x 60 = 45 phút
- Ô tô đi được 800m mỗi phút.
- Vậy ô tô đi trong 3/4 giờ = 800m x 45 phút = 36.000m
- Đổi đơn vị: 36.000m : 1000 = 36km

c) Ô tô đi 12.800m hết bao nhiêu phút:
- Ô tô đi được 800m mỗi phút.
- Vậy ô tô đi 1m cần: 1 : 800 phút
- Ô tô đi 12.800m cần: 12.800 : 800 phút = 16 phút

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49304 sec| 2255.453 kb