Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Long

Tìm một số có 3 chữ số , biết chữ số hàng trăm gấp 5 lần chữ số hàng đơn vị , và tổng 3 chữ số bằng số nhỏ nhất có 2 chữ số .
Mọi người ơi, mình cảm thấy loay hoay quá, không biết phải làm sao. Ai có thể chỉ dẫn mình cách giải quyết không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
Gọi số cần tìm là ABC, với A là chữ số hàng trăm, B là chữ số hàng chục, C là chữ số hàng đơn vị.

Theo đề bài, ta có 2 điều kiện:
1. Chữ số hàng trăm (A) gấp 5 lần chữ số hàng đơn vị (C): A = 5C
2. Tổng 3 chữ số bằng số nhỏ nhất có 2 chữ số: A + B + C = 10

Ta tiến hành giải hệ phương trình:
Thay A bằng 5C trong đẳng thức thứ nhất:
5C + B + C = 10
6C + B = 10

Với B và C là các chữ số từ 0 đến 9, ta thử lần lượt các giá trị của C để tìm chữ số hợp lệ cho B:
- Khi C = 0, ta có 6C = 0 và B = 10, không thỏa mãn 0 <= B <= 9.
- Khi C = 1, ta có 6C = 6 và B = 4, thỏa mãn 0 <= B <= 9.
- Khi C = 2, ta có 6C = 12 và B = -2, không thỏa mãn 0 <= B <= 9.
- Khi C = 3, ta có 6C = 18 và B = -8, không thỏa mãn 0 <= B <= 9.
- Khi C = 4, ta có 6C = 24 và B = -14, không thỏa mãn 0 <= B <= 9.
- Khi C = 5, ta có 6C = 30 và B = -20, không thỏa mãn 0 <= B <= 9.
- Khi C = 6, ta có 6C = 36 và B = -26, không thỏa mãn 0 <= B <= 9.
- Khi C = 7, ta có 6C = 42 và B = -32, không thỏa mãn 0 <= B <= 9.
- Khi C = 8, ta có 6C = 48 và B = -38, không thỏa mãn 0 <= B <= 9.
- Khi C = 9, ta có 6C = 54 và B = -44, không thỏa mãn 0 <= B <= 9.

Ta thấy chỉ có trường hợp C = 1 và B = 4 thỏa mãn yêu cầu. Từ đó suy ra: A = 5C = 5x1 = 5.

Vậy số cần tìm là 541.

Đáp án: Số cần tìm là 541.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Số cần tìm là 263. Vì chữ số hàng trăm gấp 5 lần chữ số hàng đơn vị, chúng ta có thể thử các số từ 100 đến 199. Dễ dàng thấy rằng số 263 thỏa mãn yêu cầu vì 2 + 6 + 3 = 11, số nhỏ nhất có 2 chữ số.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Số cần tìm là 235. Vì chữ số hàng trăm gấp 5 lần chữ số hàng đơn vị, chúng ta có thể thử các số từ 100 đến 199. Dễ dàng thấy rằng số 235 thỏa mãn yêu cầu vì 2 + 3 + 5 = 10, số nhỏ nhất có 2 chữ số.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Số cần tìm là 216. Vì chữ số hàng trăm gấp 5 lần chữ số hàng đơn vị, chúng ta có thể thử các số từ 100 đến 199. Dễ dàng thấy rằng số 216 thỏa mãn yêu cầu vì 2 + 1 + 6 = 9, số nhỏ nhất có 2 chữ số.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Số cần tìm là 201. Vì chữ số hàng trăm gấp 5 lần chữ số hàng đơn vị, chúng ta có thể thử các số từ 100 đến 199. Dễ dàng thấy rằng số 201 thỏa mãn yêu cầu vì 2 = 1 x 5 + 1.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46987 sec| 2248.922 kb