Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Văn Ngọc

Tìm lỗi sai và sửa lại 1. They (A) were questioning (B) by (C) the police(D) 2. The mail has sent(A) to(B) the wrong (C) address(D). 3. These(A) pills should(B) be take(C) every four hours(D)

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm bài:
1. Đọc lại câu để xác định lỗi sai.
2. Xác định từ/cụm từ gây ra lỗi sai.
3. Tìm lỗi và sửa lại câu.
4. Kiểm tra lại câu sau khi đã sửa.

Câu trả lời:
1. They were questioning by the police -> They were being questioned by the police. (Đổi cấu trúc câu từ chủ động sang bị động)
2. The mail has sent to the wrong address. -> The mail has been sent to the wrong address. (Đổi cấu trúc câu từ chủ động sang bị động)
3. These pills should be take every four hours. -> These pills should be taken every four hours. (Sửa lỗi ngữ pháp: động từ "take" cần được thay đổi thành "taken" khi ở dạng bị động)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.24455 sec| 2264.219 kb