Lớp 10
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Ánh

Tìm lỗi sai và sửa lại 1.She is more pretty than any other girls in the class  2.Your homework ought to do every day.   3.Have towe finish the talk about Marie Curie before ten? 

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

1.She is more pretty than any other girls in the class

sửa : prettier

 2.Your homework ought to do every day. 

must be done

 3.Have to we finish the talk about Marie Curie before ten? 

=> Do we have

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
1.14153 sec| 2217.68 kb