Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Dung

tìm bội của 17
Có ai đó ở đây đã từng trải qua câu hỏi tương tự này chưa ạ và có thể chia sẻ kinh nghiệm hoặc đưa ra lời khuyên cho mình không ạ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải: Tìm bội của 17 là tìm số nguyên dương nhỏ nhất mà 17 chia hết.

Cách 1: Kiểm tra từng số nguyên dương cho đến khi tìm được số chia hết cho 17.

Cách 2: Sử dụng công thức tìm bội chung nhỏ nhất (BCNN). Bởi vì số 17 là số nguyên tố nên bội chung nhỏ nhất của nó chính là nó, nghĩa là bội của 17 là 17.

Câu trả lời: Bội của 17 là 17.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.24596 sec| 2204.656 kb