Lớp 8
10điểm
3 năm trước
Đỗ Văn An

Tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp, biết tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 192.
Xin lỗi mọi người đã làm phiền, nhưng mình thật sự cần sự giúp đỡ. Ai có thể dành chút thời gian để trả lời câu hỏi mình đang mắc phải không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Đặt ba số tự nhiên chẵn liên tiếp là x, x + 2 và x + 4. Theo đề bài, ta có phương trình: (x)(x + 2) < (x + 2)(x + 4) - 192. Mở đuôi, ta được x^2 + 2x < x^2 + 6x + 8 - 192. Rút gọn, ta có -4x < -184. Chia cả hai vế cho -4, ta được x > 46. Vậy ta có thể chọn một số tự nhiên chẵn bất kỳ lớn hơn 46 để tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Giả sử ba số tự nhiên chẵn liên tiếp là x, x + 2 và x + 4. Từ điều kiện tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu, ta có phương trình: (x + 2)(x + 4) - x(x + 2) = 192. Mở đuôi, ta được x^2 + 6x + 8 - x^2 - 2x = 192. Rút gọn, ta có 4x + 8 - 2x = 192. Tiếp tục rút gọn, ta được 2x = 184. Đến đây, ta dễ dàng tính được x = 92. Vậy ba số tự nhiên chẵn liên tiếp là 92, 94 và 96.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Phương pháp giải:
- Đặt số tự nhiên chẵn đầu tiên là x.
- Hai số tự nhiên chẵn tiếp theo lần lượt là (x+2) và (x+4).
- Tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu: (x+2)(x+4) > x(x+2).
- Biểu thức được: x^2 + 6x + 8 > x^2 + 2x.
- Loại bỏ x^2 trên hai vế, ta có: 6x + 8 > 2x.
- Dấu ">=" không thay đổi khi nhân hai vế với một số lớn hơn 0, do đó ta nhân hai vế với 1/2 để đơn giản: 3x + 4 > x.
- Ta có dấu tăng khi chuyển số về vế âm sang vế dương, đồng thời giữ dấu đảo ngược khi nhân hai vế với số âm (2 < 0): 3x - x > -4.
- Kết quả: 2x > -4.
- Điều kiện để ba số tự nhiên chẵn liên tiếp có tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là x > -2.
- Với điều kiện x > -2, ta có thể bắt đầu xét các giá trị nguyên dương cho x và xét típ theo x+2 và x+4 để kiểm tra điều kiện bài toán.

Câu trả lời:
Với điều kiện x > -2, ta thử các giá trị x nguyên dương để tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp thỏa tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 192.
- Với x = 2, ta có: 2, 4, 6. Tích của hai số sau là 24, nhỏ hơn tích của hai số đầu là 48. Không thỏa mãn điều kiện.
- Với x = 4, ta có: 4, 6, 8. Tích của hai số sau là 48, bằng tích của hai số đầu. Không thỏa mãn điều kiện.
- Với x = 6, ta có: 6, 8, 10. Tích của hai số sau là 80, lớn hơn tích của hai số đầu là 48. Thỏa mãn điều kiện.

Vậy, ba số tự nhiên chẵn liên tiếp, biết tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 6, 8, 10.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46122 sec| 2252.078 kb