Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Văn Dung

Tìm từ trái nghĩa với từ hồi hộp, vắng lặng (Tối đa tìm 3 - 4 từ)
Chào cả nhóm, mình biết mình không giỏi lắm ở chuyện này, nhưng mình cũng biết mình có những người bạn thông minh ở đây. Cần một tay giúp đỡ gấp!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
1. Tìm từ đối nghĩa thông qua sự trái ngược về ý nghĩa của từ.
2. Sử dụng từ điển, từ loại và ngữ cảnh để tìm từ đối nghĩa.
3. Tìm từ đối nghĩa dựa trên các từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa.

Câu trả lời:
Các từ trái nghĩa với từ "hồi hộp" là "bình tĩnh", "đứng im", "thoải mái", "chán nản".

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.12021 sec| 2221 kb