Lớp 9
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Thị Vương

They were                    up in old sheets, pretending to be ghost. A. pulled       B. dressed           C. taken          D. turned

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Tiếng anh Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23155 sec| 2048.492 kb