Lớp 7
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Dung

Thế nào là 2 góc tương ứng? Thế nào là 2 cạnh tương ưng?
Ai đó ơi, giúp mình với! Mình đang trong tình thế khó xử lắm, mọi người có thể góp ý giúp mình vượt qua câu hỏi này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

- Đầu tiên, ta cần hiểu khái niệm "góc tương ứng". Hai góc được gọi là tương ứng nếu chúng đặt trên các cạnh song song và có một điểm chung. Cụ thể hơn, nếu hai góc A và B được đặt trên hai cạnh AB và CD, trong đó AB || CD và điểm chung của hai góc là D, thì A và B được gọi là 2 góc tương ứng.

- Tiếp theo, ta cần hiểu khái niệm "cạnh tương ứng". Hai cạnh được gọi là tương ứng nếu chúng là hai cạnh đối diện của hai góc tương ứng. Trong ví dụ trên, AB và CD là hai cạnh tương ứng của hai góc tương ứng A và B.

Câu trả lời cho câu hỏi:

- Hai góc được gọi là 2 góc tương ứng nếu chúng đặt trên các cạnh song song và có một điểm chung trên các đoạn thẳng tương ứng.

- Hai cạnh được gọi là 2 cạnh tương ứng nếu chúng là hai cạnh đối diện của hai góc tương ứng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

2 cạnh tương ứng là hai cạnh nằm trên hai hình tam giác tương đồng và có vai trò tương tự nhau, tức là cạnh đặt bên cạnh phân giác của một góc trên hình tam giác trùng với cạnh đặt bên cạnh phân giác của một góc tương đồng trên hình tam giác tương tự.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

2 góc tương ứng là hai góc nằm trên hai đoạn thẳng song song và ở cùng vị trí so với đường chéo giao nhau, tức là góc ở bên trái và góc ở bên phải của đường chéo giao nhau.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
1.13215 sec| 2235.844 kb