Lớp 10
10điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
User Google

Thầy Hoa đang dắt chó Bông đi dạo với tốc độ 1m/s thì nhìn thấy cô Ly cách đó 300m đang dắt cún Mi đi về phía mình với tốc độ 0,5m/s. Thấy vậy, bạn Bông lao đến chỗ Mi vs tốc độ sao chổi 4,5m/s. Sau khi gặp Mi, nhớ ra phải quay về vs chủ, Bông chạy về vs tốc độ như cũ. Sau khi gặp thầy Hoa, vẫy đuôi, lại lao đến vs Mi. Cứ thế quay đi quay lại cho đến khi 2 thầy cô gặp nhau.
A. Thầy cô gặp nhau lúc nào, ở đâu?
B. Vẽ đồ thị CĐ của Bông
C. Trong 1 min đầu tiên, Bông gặp Mi đc mấy lần?
Ai đó có thể chia sẻ kiến thức của mình để giúp tôi giải quyết vấn đề này không? Tôi sẽ rất biết ơn sự gián đoạn của Mọi người!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Đầu tiên, ta cần tính thời gian mà chó Bông mất để gặp chó Mi lần đầu tiên. Để làm điều này, ta sử dụng công thức: thời gian = khoảng cách / tốc độ. Ta có:
- Khoảng cách giữa Bông và Ly là 300m. Tốc độ di chuyển của Bông là 1m/s. Vậy thời gian mà Bông mất để gặp Ly là 300/1 = 300s.
- Khoảng cách giữa Bông và Mi là 0m (sau khi gặp nhau). Tốc độ di chuyển của Bông là 4.5m/s. Vậy thời gian mà Bông mất để quay trở lại với Ly là 0/4.5 = 0s.
- Khoảng cách giữa Bông và Ly sau khi quay lại là 300m (do Bông quay trở lại điểm gặp Ly). Tốc độ di chuyển của Bông là 1m/s. Vậy thời gian mà Bông mất để gặp Ly lần 2 là 300/1 = 300s.
- Tổng thời gian mà Bông mất để gặp Ly hai lần là 300 + 0 + 300 = 600s.

- Tiếp theo, ta cần tìm vị trí mà Bông và Ly gặp nhau. Do Bông dắt theo Mi, vì vậy đại diện cho Mi là điểm cố định. Vì Bông có tốc độ lớn hơn Ly, vậy Bông sẽ gặp Ly ở vị trí sau của Mi.

- Vẽ đồ thị CĐ của Bông:
- Trục hoành biểu thị thời gian (s).
- Trục tung biểu thị khoảng cách (m).
- Đồ thị gồm hai đoạn thẳng. Đoạn thẳng đầu tiên nằm ngang tại giá trị 300m trong khoảng thời gian từ 0s đến 600s. Đoạn thẳng thứ hai nằm dọc vị trí 300m.

- Trong 1 phút đầu tiên, Bông gặp Mi được:
- Thời gian mà Bông đã mất để gặp Ly lần 1 là 300s (như đã tính ở trên).
- Vậy thời gian mà Bông đã mất để gặp Ly lần 2 là 600s (như đã tính ở trên).
- Trong 1 phút (60s), Bông đã gặp được Ly 2 lần.

Câu trả lời:
A. Thầy cô gặp nhau sau 600s và ở vị trí mà Bông gặp Mi lần thứ 2.
B. Đồ thị CĐ của Bông là một đoạn thẳng đầu tiên nằm ngang tại giá trị 300m trong khoảng thời gian từ 0s đến 600s, và đoạn thẳng thứ hai nằm dọc vị trí 300m.
C. Trong 1 phút đầu tiên, Bông gặp Mi được 2 lần.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

B. Đồ thị CĐ của Bông là đường thẳng giảm dần với gốc tại điểm {0,0} và hệ số góc -1.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

A. Thầy cô gặp nhau lúc 2 phút sau khi bắt đầu đi dạo và gặp nhau tại điểm millie {150, 0}.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

C. Trong 1 phút đầu tiên, Bông gặp Mi đúng 3 lần. Lần thứ nhất xảy ra sau 30 giây, lần thứ hai xảy ra sau 75 giây và lần thứ ba xảy ra sau 105 giây.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48307 sec| 2262.227 kb