Lớp 11
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Giang

Tại sao pứ này lại tăng số mol khí theo chiều nghịch vậy ạ?
Bạn nào có thể dành chút thời gian giải đáp giùm mình câu hỏi này không? Sự giúp đỡ của Mọi người sẽ được đánh giá rất cao!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

1. Xác định phản ứng hóa học đang xảy ra.

2. Xác định các chất tham gia và sản phẩm của phản ứng.

3. Xác định số mol của chất tham gia trước và sau phản ứng.

4. Thực hiện tính toán số mol khí theo chiều thuận và chiều nghịch.

5. So sánh số mol khí thu được theo chiều thuận và chiều nghịch.

Câu trả lời:
- Để kết luận tại sao pứ này lại tăng số mol khí theo chiều nghịch, cần biết được phản ứng chính xác nào đang được đề cập trong câu hỏi, thông tin về chất tham gia và sản phẩm của phản ứng.
- Nếu có thông tin về phản ứng, có thể xây*** phương trình hóa học và tính toán số mol khí theo chiều thuận và chiều nghịch.
- Trả lời câu hỏi bằng việc so sánh số mol khí thu được theo hai chiều. Nếu số mol khí thu được tăng theo chiều nghịch so với chiều thuận, có thể giải thích rằng do điều kiện phản ứng làm cho phản ứng chuyển hóa sang chiều nghịch làm tăng số mol khí.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Có những trường hợp phản ứng tăng số mol khí theo chiều nghịch do sự tạo thành các chất phụ phẩm không khí. Các chất phụ phẩm này có thể thoát ra khỏi hệ dưới dạng khí gây tăng số mol khí trong quá trình phản ứng. Ví dụ, trong phản ứng 2H2O(g) ⇌ 2H2(g) + O2(g), khi nước (H2O) phân hủy thành hidro (H2) và ôxy (O2), số mol khí tăng lên do có sự tạo thành chất phụ phẩm khí ôxy.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Sự tăng số mol khí theo chiều nghịch trong phản ứng có thể xảy ra khi các sản phẩm phản ứng được loại bỏ khỏi hệ. Nếu các sản phẩm phản ứng được loại bỏ khỏi hệ, số mol khí sẽ giảm và phản ứng sẽ diễn ra theo chiều nghịch. Ví dụ, trong phản ứng 2SO2(g) + O2(g) ⇌ 2SO3(g), nếu SO3 được loại bỏ khỏi hệ, số mol khí giảm và phản ứng sẽ thay đổi theo chiều nghịch.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Phản ứng tăng số mol khí theo chiều nghịch có thể xảy ra khi các sản phẩm phản ứng bị hấp thụ hoặc hòa tan trong môi trường phản ứng. Khi các sản phẩm phản ứng bị hấp thụ, chúng không thể tồn tại dưới dạng khí và do đó số mol khí giảm đi. Ví dụ, trong phản ứng N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g), khi ammoniac (NH3) bị hấp thụ bởi nước, số mol khí giảm đi và phản ứng sẽ thay đổi theo chiều nghịch.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44698 sec| 2248.164 kb