Lớp 12
10điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
nguyễn trần phương thảo

Ta tìm được bao nhiêu số x>0 thoả mãn |x|=2?
Chào mọi người, mình đang cảm thấy khá bối rối. Bạn nào đó có kinh nghiệm có thể giúp mình giải quyết vấn đề này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta sử dụng định nghĩa của giá trị tuyệt đối.

Theo định nghĩa, |x| = x nếu x ≥ 0 và |x| = -x nếu x < 0.

Dựa vào câu hỏi, chúng ta đã biết rằng |x| = 2.

Giả sử x ≥ 0, khi đó |x| = x. Ta có x = 2.

Giả sử x < 0, khi đó |x| = -x. Ta có -x = 2 ⇔ x = -2.

Vậy ta có hai giá trị x thỏa mãn là x = 2 và x = -2.

Đáp án: Có hai số thỏa mãn là x = 2 và x = -2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Có 2 số x>0 thoả mãn |x|=2, đó là x=2 và x=-2. Khi x>0, giá trị tuyệt đối của x sẽ là chính nó. Vì vậy, ta có x=2 là một số thoả mãn yêu cầu đề bài. Tuy nhiên, khi x<0, giá trị tuyệt đối của x sẽ là -x. Khi đó, ta có -x=-2, suy ra x=2. Vậy, cả x>0 và x<0 đều cho kết quả là x=2. Vậy có tổng cộng 2 số x>0 thoả mãn yêu cầu đề bài.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Có 2 số x>0 thoả mãn |x|=2, đó là x=2 và x=-2. Vì giá trị tuyệt đối của x luôn là không âm, nên ta chỉ xét x>0. Khi lấy giá trị tuyệt đối của x, ta được |x|=2. Vậy có 2 số x>0 thoả mãn yêu cầu đề bài.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Có 2 số x>0 thoả mãn |x|=2, đó là x=2 và x=-2. Khi lấy giá trị tuyệt đối của x, ta được |x|=2. Vì vậy, ta có 2 số x thoả mãn yêu cầu đề bài.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45527 sec| 2255.578 kb