Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Hưng

sử dụng những từ gợi ý cho sẵn để viết thành câu hoàn chỉnh. Làm vào Phần Journal( Tạp chí) trên Classdojo. Hạn Thứ 7 (16/10) a.How/ many/ teachers / there / school /? / b.Mary/ Jane/ students/ school. c.His/ school/ small/ it/ big/ city. d.How/ classrooms/ there/ Phong’s/ school/?/ e.My/ school/ four/ floors/ my/ classroom/ second/ floor/. - Giúp tôi với được không?
Uyên ương hữu tình, giúp đỡ một tay để mình không trôi dạt với câu hỏi khó nhằn này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
Để giải câu hỏi trên, chúng ta cần sắp xếp lại thứ tự của các từ gợi ý để tạo thành câu hoàn chỉnh. Sau đó, trả lời câu hỏi dựa trên câu hoàn chỉnh đã tạo.

Câu trả lời:

a. How many teachers are there in the school?
b. Mary is a student at Jane's school.
c. His school is small, but it is big for the city.
d. How many classrooms are there in Phong's school?
e. My school has four floors, and my classroom is on the second floor.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.50866 sec| 2249.445 kb