Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Linh

số lít nước mắm loại 1 có nhiều hơn số lít nước mắm loại 2 là 12l. hỏi mỗi loại có bao nhiêu lít nước mắm, biết rằng số lít nước mắm loại 1 gấp 3 loại 2
Mình đang tìm kiếm một người hùng có thể cứu mình khỏi tình trạng này bằng cách trả lời câu hỏi của mình. Ai đó lên tiếng nhé!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta sử dụng phương pháp giải bằng phương trình.

Gọi x là số lít nước mắm loại 2.
Theo câu hỏi, số lít nước mắm loại 1 là 12 lít nhiều hơn số lít nước mắm loại 2 nên ta có: x + 12 = số lít nước mắm loại 1.
Và số lít nước mắm loại 1 gấp 3 loại 2 nên ta có: số lít nước mắm loại 1 = 3 * số lít nước mắm loại 2.

Tiếp theo, ta thế số lít nước mắm loại 1 vào công thức trên ta có: x + 12 = 3x.

Giải phương trình trên ta được: x = 6.

Vậy, số lít nước mắm loại 2 là 6 lít và số lít nước mắm loại 1 là 18 lít.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Cho x là số lít nước mắm loại 2. Từ đó số lít nước mắm loại 1 là 3x. Với phương trình 3x = x + 12, ta giải được x = 6. Vậy số lít nước mắm loại 1 là 3*6 = 18 lít, số lít nước mắm loại 2 là 6 lít.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Giả sử số lít nước mắm loại 2 là x, số lít nước mắm loại 1 là 3x. Từ đó ta có phương trình 3x = x + 12. Giải phương trình ta được x = 6. Vậy số lít nước mắm loại 1 là 3*6 = 18 lít, số lít nước mắm loại 2 là 6 lít.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Gọi số lít nước mắm loại 2 là x. Vậy số lít nước mắm loại 1 là 3x. Theo đề bài ta có phương trình 3x = x + 12. Giải phương trình ta được x = 6. Vậy số lít nước mắm loại 1 là 3*6 = 18 lít, số lít nước mắm loại 2 là 6 lít.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Gọi số lít nước mắm loại 2 là x. Vậy số lít nước mắm loại 1 là 3x. Từ đó ta có phương trình 3x = x + 12. Giải phương trình ta được x = 6. Vậy số lít nước mắm loại 1 là 3*6 = 18 lít, số lít nước mắm loại 2 là 6 lít.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45827 sec| 2256.891 kb