Lớp 1
10điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Đức

số liền sau số 18 là số nào ?
Ah, tôi đang bí cách làm quá, có ai đó giúp tôi làm bài này được không? ?"

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
Dựa vào yêu cầu đề bài cho biết "số liền sau số 18", chúng ta có thể giải bằng hai cách:

Cách 1: Sử dụng phép cộng
- Bắt đầu từ số 18, chúng ta thực hiện phép cộng thêm 1 để tìm số liền sau.
- 18 + 1 = 19
Vậy số liền sau số 18 là số 19.

Cách 2: Sử dụng số thứ tự
- Sử dụng số thứ tự khi đếm.
- Số liền sau số 18 là số thứ 19.
Vậy số liền sau số 18 là số 19.

Vậy câu trả lời cho câu hỏi là số 19.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Theo công thức số học, để tìm số liền sau một số, ta cộng thêm 1 vào số đó. Vì vậy, số liền sau số 18 là 19.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 1
Câu hỏi Lớp 1

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46646 sec| 2226.93 kb