Lớp 7
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Đăng Long

Số hữu tỉ là gì ? Lấy 10 ví dụ

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

số hữu tỉ là số được viết dưới dạng a/b

vd: 1=3/3

2=2/1

-2=-10/5

1/1/3=4/3

3=9/3

6=12/2

5=5/1

9/1/2=19/2

10=20/2

6=6/1

 

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23121 sec| 2204.016 kb