Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Ngọc

Số chẵn lớn nhất có 7 chữ số là bao nhiêu? Giúp mình với
Mọi người ơi, mình có một thắc mắc câu hỏi này khá khó và mình chưa tìm ra lời giải. Có ai có thể giúp mình giải đáp được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để tìm số chẵn lớn nhất có 7 chữ số, ta chỉ cần điền số chẵn vào tất cả các chữ số. Số chẵn lớn nhất là 8.
Vậy, số chẵn lớn nhất có 7 chữ số là ***.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Ta biết rằng số chẵn lớn nhất có n chữ số là 10^(n-1)-2. Áp dụng công thức này, ta tính được số chẵn lớn nhất có 7 chữ số là ***.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Công thức tính số chẵn lớn nhất có 7 chữ số là (10^7)-2 = ***.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Để giải phương trình 3/5x - 1/2 = 1/5, ta có thể áp dụng các bước sau:

Bước 1: Nhân mỗi phần tử trong phương trình cho mẫu số, thay vì nhân cả phương trình cho mẫu số chung của các phân số

5 * (3/5x - 1/2) = 5 * (1/5)

Bước 2: Tính toán các phép nhân và cộng các phân số

(5 * 3/5)x - 5 * 1/2 = 5 * 1/5

3x - 5/2 = 1

Bước 3: Đưa phân số về cùng mẫu số chung và tìm giá trị của x

Lấy mẫu số chung của 2 và 1, ta có 2 làm mẫu số chung. Nhân cả 1 và 5/2 cho 2, ta được:

3x - 5/2 * 2 = 1 * 2

3x - 5 = 2

Bước 4: Giải phương trình vừa tìm được

3x - 5 + 5 = 2 + 5

3x = 7

Bước 5: Tính giá trị của x

3x = 7

x = 7/3

Câu trả lời: x = 7/3

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48228 sec| 2247.844 kb