Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Linh

Rut gon phan so 51/17  
Xin chào mọi người, mình đang gặp chút vấn đề khó khăn, Bạn nào biết có thể giúp mình giải đáp được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để rút gọn phân số 51/17, ta cần tìm ước chung lớn nhất của tử số và mẫu số.

Phân tích số 51 và 17 thành các thừa số nguyên tố:
51 = 3 x 17
17 = 17

Đồng thời, ta thấy số 17 cũng là thừa số nguyên tố của số 17.

Ước chung lớn nhất của số 51 và 17 là 17.

Vì vậy, rút gọn phân số 51/17 ta được:
51/17 = (51 ÷ 17) / (17 ÷ 17) = 3

Vậy, phân số 51/17 đã được rút gọn và kết quả là 3.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Phân số 51/17 có thể rút gọn bằng cách sử dụng phương pháp giản đồ Euclide. Bắt đầu từ 2 số ban đầu, ta thực hiện việc chia số lớn cho số nhỏ hơn và ghi lại phần dư. Quá trình sẽ dừng lại khi gặp phần dư bằng 0. Ta có thể đặt 51 = 17 x 3 + 0, vậy phân số được rút gọn thành 51/17 = 3/1.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Phân số 51/17 có thể rút gọn bằng cách tìm các ước số chung của numerator và denominator. Ta biết rằng 51 có các ước số là 1, 3, 17 và 17 có các ước số là 1, 17. Các ước số chung của 51 và 17 là 1 và 17, vậy phân số được rút gọn thành 51/17 = 3/1.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Phân số 51/17 có thể rút gọn bằng cách chia cả numerator và denominator cho UCLN của hai số đó. Ta có UCLN(51, 17) = 17, vậy phân số được rút gọn thành 51/17 = 3/1.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44577 sec| 2235.32 kb