Lớp 9
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Văn Vương

Poli(vinyl clorua), viết tẳt là PVC, được điều chế từ vinyl clorua CH 2  = CH - Cl.  Viết phương trình hoá học của phản ứng.Poli(vinyl clorua), viết tẳt là PVC, được điều chế từ vinyl clorua

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Hóa học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.43484 sec| 2083.547 kb