Lớp 10
30điểm
3 năm trước
Trọng Nguyễn

Phương pháp chặn tích hữu dụng và bài tập ứng dụng
các Bạn ơi, mình đang bí bài này quá, ai giỏi giúp mình với! Cảm ơn cả nhà

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp chặn tích hữu dụng (the bound theorem) là một phương pháp trong giải tích vi phân để xác định giới hạn của một hàm hoặc một chuỗi hàm. Phương pháp này dựa trên việc tìm một hàm chặn trên và một hàm chặn dưới cho hàm hoặc chuỗi hàm đang xét.

Câu trả lời cho câu hỏi trên có thể như sau:
1. Cách giải sử dụng phương pháp chặn tích hữu dụng: Đầu tiên, ta xác định một hàm chặn trên và một hàm chặn dưới cho phương trình, bài toán đang xét. Sau đó, ta tính giới hạn của cả hai hàm chặn khi biến x tiến đến một giá trị cụ thể. Khi cả hai giới hạn hàm đều hội tụ và giá trị của hàm chặn trên nhỏ hơn giá trị của hàm chặn dưới tại giá trị xác định, ta có thể kết luận rằng giá trị của phương trình, bài toán đang xét nằm giữa hai hàm chặn.

2. Cách giải bài tập ứng dụng: Đầu tiên, ta phân tích bài toán để xác định những yếu tố chính và công thức liên quan đến các yếu tố đó. Sau đó, ta áp dụng kiến thức toán học tương ứng để giải quyết bài toán. Các bước giải bài tập ứng dụng có thể khác nhau tuỳ theo loại bài toán và yêu cầu cụ thể của đề bài.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Phương pháp chặn tích hữu dụng thường được sử dụng để xấp xỉ giá trị của tích phân trong các bài toán ứng dụng. Đặc biệt trong các trường hợp mà không thể tính được công thức chính xác cho tích phân, ta có thể sử dụng phương pháp này để xác định một giá trị gần đúng của tích phân và đánh giá sai số của phép xấp xỉ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Phương pháp chặn tích hữu dụng là một phương pháp ước lượng giá trị của một hàm số trong một khoảng cho trước. Bằng cách chia đồ thị của hàm số thành các đoạn thẳng, ta tính diện tích của các hình chữ nhật được tạo ra từ việc chặn toàn bộ diện tích nằm dưới đồ thị của hàm số bằng diện tích các hình chữ nhật này.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Phương pháp chặn tích hữu dụng được áp dụng để tính gần đúng giá trị của một tích phân sử dụng công thức số. Bằng cách chia một khoảng định sẵn thành nhiều khoảng nhỏ hơn, ta xấp xỉ giá trị của tích phân bằng tổng các diện tích hình chữ nhật được xây*** dựa trên giá trị lớn nhất của hàm số trên từng khoảng nhỏ đó.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Phương pháp chặn tích hữu dụng là một phương pháp trong tính toán xấp xỉ giá trị của một hàm số. Phương pháp này sử dụng việc chặn toàn bộ diện tích nằm dưới đồ thị của hàm số bằng diện tích của một hình chữ nhật có chiều rộng là khoảng cách giữa các điểm chặn và chiều cao là giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng đó.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45710 sec| 2259.25 kb