Lớp 4
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Minh Ngọc

Phép chia 480 : 60 có kết quả là:
Mọi người thân mến, mình đang thật sự cần một lời khuyên cho câu hỏi này. Mọi người có thể hỗ trợ mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải phép chia 480 : 60, ta có thể sử dụng phép chia bình thường.

Cách 1: Sử dụng phép chia bình thường
- Đặt phép chia như sau: 480 : 60.
- Bắt đầu từ hàng đơn vị, ta thực hiện: 4 : 6 = 0 (không thể chia được, nên kết quả là 0).
- Tiếp theo, ta thực hiện: 48 : 6 = 8.
- Cuối cùng, ta được kết quả: 480 : 60 = 8.

Cách 2: Sử dụng phép chia theo khoảng cách
- Đặt phép chia như sau: 480 : 60.
- Quan sát số 480 và số 60, ta thấy số 60 nhỏ hơn số 480.
- Ta sẽ tìm số n nhỏ nhất sao cho 60 * n ≤ 480.
- Suy ra, số n = 8.
- Vậy kết quả của phép chia 480 : 60 là 8.

Cách 3: Sử dụng phép nhân ngược
- Đặt phép chia như sau: 480 : 60.
- Sử dụng phép nhân ngược, ta thực hiện: 60 * n = 480.
- Tìm số n sao cho 60 * n = 480.
- Suy ra, số n = 8.
- Vậy kết quả của phép chia 480 : 60 là 8.

Vậy câu trả lời cho câu hỏi trên là 8.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

480 được chia đều thành 8 phần mỗi phần có giá trị là 60

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.24334 sec| 2216.125 kb