Lớp 8
10điểm
3 năm trước
Đỗ Văn An

Phân tích đa thức thành nhân tử : \(x^2 -5\)
Mình cần một chút hỗ trợ từ cộng đồng ở đây. Câu hỏi của mình có lẽ khá đặc biệt, nhưng hy vọng ai đó có thể giúp đỡ.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phân tích đa thức \(x^2-5\) thành nhân tử, ta có thể áp dụng phương pháp khai phá các công thức đặc biệt trong đại số. Cụ thể, ta thấy đa thức trên là hiệu bình phương của một số với \(x\) và một số khác. Do đó, ta có thể sử dụng công thức chuyển đổi \(a^2-b^2=(a+b)(a-b)\) để phân tích đa thức thành tích của hai nhân tử.

\(x^2 -5\) = \((x+\sqrt{5})(x-\sqrt{5})\)

Vậy đáp án cho câu hỏi trên là \(x^2 -5\) = \((x+\sqrt{5})(x-\sqrt{5})\)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48653 sec| 2239.203 kb