Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Văn Phương

phân tích đa thức sau thành nhân tử  abc-(ab+bc+ca)+(a+b+c)-1

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Toán học Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.40907 sec| 2036.609 kb