Lớp 7
10điểm
2 năm trước
Linh Yến

Ô tính là gì, cách xác định địa chỉ ô. Khối ô là gì? Cách xác định đỉa chỉ khối.
Mọi người thân mến, mình đang cảm thấy bế tắc quá. Bạn nào tốt bụng có thể nhân lúc rảnh rỗi giúp mình với câu hỏi này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đọc và hiểu câu hỏi: Đầu tiên, đọc và hiểu câu hỏi để biết những thông tin cơ bản mà chúng ta cần tìm hiểu và trả lời.

2. Nghiên cứu ý nghĩa các thuật ngữ: Tìm hiểu ý nghĩa của các thuật ngữ trong câu hỏi như "ô tính", "địa chỉ ô", "khối ô", "địa chỉ khối". Điều này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ về các khái niệm cơ bản trong tin học.

3. Tìm kiếm thông tin: Sử dụng các nguồn tài liệu, sách giáo trình, internet hoặc tham khảo các tài liệu tương tự để tìm hiểu thông tin chi tiết về câu hỏi.

4. Tổ chức và phân tích thông tin: Sau khi có được thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, tổ chức và phân tích thông tin để tìm hiểu các phương pháp và cách làm liên quan đến câu hỏi.

5. Trả lời câu hỏi: Dựa trên thông tin đã tìm hiểu, viết câu trả lời cho câu hỏi theo các phương pháp và cách làm đã được nêu ra. Trình bày câu trả lời một cách rõ ràng, dễ hiểu và nhất quán.

Câu trả lời:

1. Ô tính là một ô lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ máy tính. Nó có thể chứa một bit hoặc nhiều bit.

Cách xác định địa chỉ ô: Địa chỉ ô là một con số duy nhất được gán cho mỗi ô trong bộ nhớ. Địa chỉ ô thường được biểu diễn dưới dạng số hệ thập phân (decimal) hoặc số hệ thập lục phân (hexadecimal). Địa chỉ ô thường được sử dụng để truy cập và lưu trữ dữ liệu trong ô.

2. Khối ô là một nhóm các ô liên tiếp nhau trong bộ nhớ của máy tính. Mỗi khối ô thường chứa một số lượng ô nhất định và có địa chỉ khối riêng.

Cách xác định địa chỉ khối: Địa chỉ khối là địa chỉ của ô đầu tiên trong khối. Địa chỉ này thường được sử dụng để truy cập và xử lý tập hợp các ô trong khối. Cách xác định địa chỉ khối tương tự như cách xác định địa chỉ ô.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Cách xác định địa chỉ khối là sử dụng địa chỉ ô đầu và địa chỉ ô cuối của khối, sau đó sử dụng dấu hai chấm (:) để đánh dấu địa chỉ khối. Ví dụ, khối từ ô A1 đến ô D5 được ký hiệu là A1:D5.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Khối ô là một nhóm các ô liền nhau trong bảng tính. Có thể xác định khối ô bằng cách chọn ô đầu và ô cuối của khối, sau đó sử dụng dấu hai chấm (:) để đánh dấu địa chỉ khối. Ví dụ, khối ô từ A1 đến B3 được ký hiệu là A1:B3.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Cách xác định địa chỉ ô là sử dụng tên cột theo thứ tự alphabet và số hàng theo thứ tự số. Ví dụ, ô B4 là ô nằm ở cột thứ hai và hàng thứ tư của bảng tính.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Ô tính là một ô nhỏ nhất trong bảng tính, được định dạng bởi tên cột và số hàng. Ví dụ: ô A1 là ô đầu tiên ở góc trái trên của bảng tính.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Tin học Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.43522 sec| 2260.195 kb