Lớp 7
10điểm
3 năm trước
!Lần đầu hỏi
Linh Thuy

Những buổi sáng, chú chích choè lông đen xen lông trắng nhún nhảy trên đọt chuối non vút lên
hình bao gươm, cất tiếng hót líu lo. Thỉnh thoảng, từ chân trời phía xa, một vài đàn chim bay xiên
góc hành hình chữ V qua bầu trời ngoài cửa sổ về phương Nam. Bố bảo đấy là đàn chim di cư theo
mùa như vịt trời, ngỗng trời, le le, giang, sếu,... mà người ta gọi là loài chim giang hồ.
a. xác định phương thức biểu đạt chính
b. nêu nội dung chính của đoạn văn trên.
2.\"Gần một giờ đêm. Trời mưa tầm tã. Nước sông Nhị Hà lên to quá; khúc đê làng X. thuộc phủ X. xem chừng núng thế lắm, hai ba đoạn đã thẩm lậu rồi, không khéo thì vỡ mất.
Dân phu kể hàng trăm nghìn con người, từ chiều đến giờ, hết sức giữ gìn, kẻ thì thuổng, người thì cuốc, kẻ đội đất, kẻ vác tre, nào đắp, nào cừ, bì bõm dưới bùn lầy ngập quá khuỷu chân, người nào người nấy lướt thướt như chuột lột. Tình cảnh trông thật là thảm\".
1.thể loại của văn bản chứa trên đoạn trích là gì?
Mình biết là mọi người đều bận rộn, nhưng nếu Bạn nào có thể sắp xếp chút thời gian để hỗ trợ mình giải đáp câu hỏi này, mình sẽ rất biết ơn.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Câu hỏi hỏi về thể loại của văn bản chứa trong đoạn trích.

Phương pháp làm:
- Đọc kỹ và hiểu nghĩa của văn bản.
- Xác định các đặc điểm và đặc tính của văn bản để nhận biết được thể loại của nó.
- So sánh với các thể loại văn bản đã học để chọn được thể loại phù hợp.

Câu trả lời:
Văn bản chứa trong đoạn trích thuộc thể loại miêu tả.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Nội dung chính của đoạn văn trên là mô tả về hoạt động của chim giang hồ và đàn chim di cư theo mùa

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

In the first passage, the author primarily uses the method of imagery to depict the scene of the black and white sparrow jumping on the banana leaves and the flock of birds flying in a 'V' shape in the southern sky. The passage also mentions the concept of migratory birds known as 'loài chim giang hồ'.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46752 sec| 2260.477 kb