Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Hạnh

Người ta hòa 1/2 lít nước si rô vào 7/4 lít nươc lọc để pha nho . Rót đều nước nho đó vào các cốc chứa 1/4 lít . Hỏi rót được mấy cốc nước nho ?
Xin chào các Bạn, mình đang gặp một chút rắc rối ở đây và thực sự cần sự hỗ trợ. Mọi người có thể dành chút thời gian để giúp mình giải quyết vấn đề này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta cần làm các bước sau:

Bước 1: Tính tổng lượng nước cần pha nho
- Nước si rô: 1/2 lít
- Nước lọc: 7/4 lít
Tổn lượng nước cần pha nho = 1/2 lít + 7/4 lít = 2/4 lít + 7/4 lít = 9/4 lít

Bước 2: Tính số cốc nước nho
- Mỗi cốc chứa 1/4 lít
- Số cốc nước nho = Tổng lượng nước cần pha nho / Lượng nước trong mỗi cốc
Số cốc nước nho = (9/4 lít) / (1/4 lít) = (9/4) x (4/1) = 9

Vậy, số cốc nước nho rót được là 9 cốc.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

{
"content1": "Ta có 1/2 lít nước si rô và 7/4 lít nước lọc. Tổng cộng có 1/2 + 7/4 = 2/4 + 7/4 = 9/4 lít nước sau khi pha trộn. Mỗi cốc chứa 1/4 lít nước nho, vậy số cốc nước nho sẽ là 9/4 ÷ 1/4 = 9/4 x 4/1 = 9 cốc nước nho."

"content2": "Để tính số cốc nước nho, ta cần tính tổng số lít nước sau khi pha trộn. 1/2 lít nước si rô + 7/4 lít nước lọc = 4/8 lít + 7/4 lít = 11/8 lít tổng cộng. Mỗi cốc chứa 1/4 lít nước nho, vậy số cốc nước nho sẽ là 11/8 lít ÷ 1/4 lít = 11/8 lít x 4/1 lít = 11/2 cốc nước nho."
}

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Để giải câu đố trên, ta có thể sử dụng phương pháp thử và sai.

- Ta có phép chia 5 chia 3 bằng 2 khi phần dư của phép chia là 2.
- Ta thử chia 5 cho 3 và lấy phần dư: 5 chia 3 = 1 dư 2.
- Vậy câu trả lời cho câu hỏi trên là "5 chia 3 bằng 2 khi phần dư là 2".

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46789 sec| 2237.063 kb