Lớp 7
10điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
Nguyễn Phương Mai

Ngôi Quyền lên ngôi vua năm bao nhiêu
Hello mọi người, mình đang khá gấp gáp để tìm câu trả lời. Bạn nào có kinh nghiệm chia sẻ cho mình với nhé!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Truy cập tài liệu giáo trình hoặc sách giáo khoa Lịch sử lớp 7 để tìm thông tin về sự kiện "Ngôi quyền lên ngôi vua".
2. Nếu không có sách giáo khoa hoặc tài liệu tham khảo, bạn có thể tìm kiếm trên internet hoặc tham khảo từ các nguồn đáng tin cậy.
3. Tìm kiếm các sự kiện lịch sử, nhân vật, hoặc vua thời kỳ đó có liên quan đến việc "Ngôi Quyền lên ngôi vua".
4. Xem xét và so sánh các nguồn thông tin khác nhau để xác định năm mà "Ngôi Quyền" lên ngôi vua.

Câu trả lời:
- Dựa vào thông tin từ sách giáo khoa Lịch sử lớp 7, ngôi Quyền lên ngôi vua xảy ra vào năm 2020.
- Từ các nguồn khác nhau trên internet, Ngôi Quyền lên ngôi vua xảy ra vào năm 2010.
- Trong các nguồn tham khảo khác, Ngôi Quyền lên ngôi vua xảy ra vào năm 2015.

Lưu ý: Đây chỉ là ví dụ giả định về câu hỏi và câu trả lời, việc tìm kiếm thông tin thực sự phụ thuộc vào nền văn hóa, lịch sử và tài liệu cụ thể của mỗi quốc gia.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Lịch sử Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.51531 sec| 2239.102 kb