Lớp 9
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Dung

Nêu thành phần của mạnh điện chính và mạnh điện nhánh?
Mình biết là mọi người đều bận rộn, nhưng nếu Bạn nào có thể sắp xếp chút thời gian để hỗ trợ mình giải đáp câu hỏi này, mình sẽ rất biết ơn.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

Bước 1: Đọc lại câu hỏi và hiểu yêu cầu của đề bài.

Bước 2: Tìm hiểu về mạnh điện chính và mạnh điện nhánh.

Bước 3: Liệt kê thành phần của mạnh điện chính và mạnh điện nhánh.

Bước 4: So sánh các thành phần của mạnh điện chính và mạnh điện nhánh.

Bước 5: Viết câu trả lời dựa trên kiến thức đã tìm hiểu.

Câu trả lời:

Mạnh điện chính (main sequence) và mạnh điện nhánh (branching instruction) là hai thành phần quan trọng trong công nghệ. Tuy nhiên, trong câu hỏi chưa xác định rõ là mạnh điện chính và mạnh điện nhánh của hệ thống nào, do đó câu trả lời có thể khá đa dạng.

Cách 1:
- Thành phần của mạnh điện chính: Bộ xử lý trung tâm (CPU), bộ nhớ trung gian (RAM), và các thành phần phụ trợ như bộ nhớ đệm (cache), đơn vị tính toán đặc biệt (ALU), bộ điều phối (control unit)...
- Thành phần của mạnh điện nhánh: Các bộ phận ngoại vi như bàn phím, chuột, màn hình, loa, ổ cứng, đầu đĩa, cổng kết nối các thiết bị ngoại vi như cổng USB, cổng HDMI...

Cách 2:
- Thành phần của mạnh điện chính: Bộ xử lý trung tâm (CPU), bộ nhớ RAM, đơn vị điều khiển (control unit) và đơn vị tính toán (arithmetic and logic unit, ALU).
- Thành phần của mạnh điện nhánh: Bộ đệm, bộ nhớ ROM, bộ nhớ flash, bộ điều phối I/O, bộ điều phối bộ nhớ (memory controller), bộ điều phối đồ họa (GPU).

Cách 3:
- Thành phần của mạnh điện chính: Bộ xử lý trung tâm (CPU), bộ nhớ chính (RAM), bộ điều phối (control unit) và các thành phần phụ trợ như bộ nhớ cache, bộ đếm chương trình (program counter)...
- Thành phần của mạnh điện nhánh: Bộ nhớ ROM, bộ nhớ đệm (buffer), bộ nhớ ảo (virtual memory), điều khiển giao tiếp (interface controller), điều khiển đồ hoạ (graphics controller)...

Lưu ý: Trong câu trả lời, ta cần đưa ra các thành phần chính và không cần liệt kê tất cả các thành phần phụ trợ hay chi tiết liên quan đến công nghệ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Mạnh điện chính chủ yếu liên kết các mạnh điện nhánh lại với nhau, tạo thành mạng tinh vững chắc và gắn kết.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Mạnh điện chính chịu trách nhiệm tạo nên cấu trúc và đặc điểm của mạng tinh, trong khi mạnh điện nhánh có vai trò định hình và chi phối hoạt động của các ngón tay và dòng chảy trong mạng tinh.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Mạnh điện nhánh là các thành phần phụ của mạnh điện và bao gồm các vị trí nhỏ hơn trong mạng tinh.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Mạnh điện chính là thành phần chính của mạnh điện và bao gồm các vị trí dương và âm trong mạng tinh cao.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Công nghệ Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47583 sec| 2247.844 kb