Lớp 12
10điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
phan thị bảo nhi

nếu quả sầu riêng đạp vào đầu ông newton thì ta có cái gì?
Mình đang trong tình trạng khẩn cấp cần giải quyết câu hỏi này, Bạn nào thông thái giúp mình với, mình sẽ biết ơn lắm!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
1. Tiếp cận ngẫu nhiên: Dựa trên những kiến thức đang có, ta không có thông tin cụ thể về câu hỏi. Do đó, chỉ có thể đưa ra đáp án không chính xác hoặc không có đáp án.
2. Yêu cầu thêm thông tin: Gửi câu hỏi cho những người có kiến thức liên quan hoặc tìm kiếm trên Internet để tìm thông tin liên quan đến câu hỏi trên.

Câu trả lời:
Nếu không có thông tin cụ thể về câu hỏi, không thể đưa ra câu trả lời chính xác.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Nếu quả sầu riêng đạp vào đầu ông Newton thì ta có kết quả là quả sầu riêng sẽ rơi xuống dưới theo quy luật nhất định do trọng lực tác động lên nó.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Nếu quả sầu riêng đạp vào đầu ông Newton thì ta có một hiện tượng đứng yên với hệ số bay rất nhỏ là 0, vì Newton đã chết từ lâu và không thể cảm nhận hoặc phản ứng lại với quả sầu riêng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

có cái nịt
vì ông lập acc mới rồi

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47548 sec| 2247.875 kb