Lớp 9
10điểm
3 năm trước
Vũ Văn Hoá

Nêu phương pháp hoá học làm sạch khí etan lẫn tạp chất là propilen ?
Xin chào các Bạn, mình đang gặp một chút rắc rối ở đây và thực sự cần sự hỗ trợ. Mọi người có thể dành chút thời gian để giúp mình giải quyết vấn đề này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Có một số phương pháp hoá học để làm sạch khí etan lẫn tạp chất propilen. Dưới đây là hai phương pháp phổ biến để tách etan và propilen trong khí hợp chất:

Phương pháp 1: Sử dụng quá trình đồng phân tử hóa
- Đầu tiên, khí etan lẫn tạp chất propilen được chưng cất để tách riêng khỏi các chất khác trong hỗn hợp khí.
- Sau đó, sử dụng quá trình đồng phân tử hóa, khí etan và propilen được phân tách dựa trên sự khác nhau về cấu trúc và tính chất hóa học của chúng. Quá trình này thường sử dụng các chất xúc tác như axit, kiềm hoặc chất xúc tác chuyển tiếp để tạo ra các sản phẩm phân hủy khác nhau từ etan và propilen.

Phương pháp 2: Sử dụng quá trình thuỷ phân
- Trong phương pháp này, khí etan lẫn tạp chất propilen được truyền qua một ống chứa chất xúc tác như là một bazơ mạnh để thực hiện quá trình thuỷ phân. Chất xúc tác này giúp tách etan và propilen dựa trên sự khác nhau về chuỗi cacbon của chúng.
- Trong quá trình thuỷ phân, etan sẽ phản ứng với nước để tạo ra etanol, trong khi propilen không phản ứng nhanh chóng. Sau đó, etanol có thể được tách riêng từ hỗn hợp bằng cách chưng cất nước.

Câu trả lời cho câu hỏi trên là: Hai phương pháp giúp làm sạch khí etan lẫn tạp chất propilen là quá trình đồng phân tử hóa và quá trình thuỷ phân.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Một phương pháp hoá học khác để làm sạch khí etan lẫn tạp chất propilen là sử dụng quá trình phản ứng. Trong quá trình này, khí etan được hỗn hợp với một chất phản ứng (ví dụ như chất phản ứng với tạp chất propilen). Chất phản ứng sẽ tác dụng với tạp chất propilen, tạo thành sản phẩm mới. Sau đó, tách khí etan khỏi sản phẩm mới, làm sạch khí etan.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Một phương pháp hoá học khác để làm sạch khí etan lẫn tạp chất propilen là sử dụng quá trình hấp thụ. Trong quá trình này, khí etan được đưa qua một dung dịch chứa chất hấp thụ (ví dụ như chất hấp thụ tạp chất propilen). Chất hấp thụ sẽ hấp thụ tạp chất propilen, còn lại khí etan được làm sạch và thu lại.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Một phương pháp hoá học để làm sạch khí etan lẫn tạp chất là sử dụng quá trình trung hòa. Trong quá trình này, khí etan được đặt trong một bình chứa dung dịch axit sulfuric loãng. Axít sulfuric tác dụng với tạp chất propilen, tạo thành muối axit. Sau đó, dung dịch axit sulfuric loãng và muối axit được tách ra, làm sạch khí etan.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Một phương pháp khác để làm sạch khí etan lẫn tạp chất propilen là sử dụng quá trình hấp phụ. Trong quá trình này, hỗn hợp khí etan và propilen được đưa vào một hệ thống hấp phụ như là một hạt chất hấp phụ. Chất hấp phụ có khả năng hấp phụ mạnh với propilen hơn là etan. Sau quá trình hấp phụ, chúng ta có thể tách riêng khí etan và tạp chất propilen bằng cách lọc chất hấp phụ khỏi hỗn hợp khí ban đầu.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46923 sec| 2259.883 kb