Lớp 6
10điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
Nguyễn ngọc minh anh

Nếu mỗi kinh tuyến cách nhau 10o thì trên bề mặt quả địa cầu có bao nhiêu kinh tuyến
Chào các Bạn, mình cá rằng ở đây có người biết câu trả lời cho câu hỏi của mình, có ai không nhỉ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
- Bước 1: Tính số độ cách nhau giữa hai kinh tuyến liên tiếp bằng công thức: 360o / số lượng kinh tuyến.
- Bước 2: Tính số lượng kinh tuyến bằng công thức: 360o / số độ cách nhau.

Câu trả lời:
- Phương pháp 1:
+ Bước 1: 360o / 10o = 36
+ Bước 2: 360o / 36 = 10
=> Trên bề mặt quả địa cầu có 10 kinh tuyến.

- Phương pháp 2:
+ Bước 1: 360o / 10o = 36
+ Bước 2: Kinh tuyến thứ nhất là 0o, kinh tuyến thứ hai là 10o, kinh tuyến thứ ba là 20o, v.v.
=> Trên bề mặt quả địa cầu có 36 kinh tuyến.

-> Câu trả lời chính xác là: Trên bề mặt quả địa cầu có 10 kinh tuyến hoặc 36 kinh tuyến.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Có tổng cộng 36 kinh tuyến trên bề mặt quả địa cầu nếu mỗi kinh tuyến cách nhau 10 độ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Với cách lấy mỗi 10 độ một kinh tuyến, ta có 36 kinh tuyến trên bề mặt quả địa cầu.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Bề mặt quả địa cầu có tổng cộng 360 độ kinh tuyến. Với mỗi kinh tuyến cách nhau 10 độ, ta có 360/10 = 36 kinh tuyến.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Trên quả Địa cầu. nếu cứ cách 10°. ta vẽ một kinh tuyến, thì có tất cả 36 kinh tuyến.Vì trên quả địa cầu có 360 kinh tuyến mà nếu cứ cách 10° thì ta lấy 360 : 10 = 36.
Vậy :Nếu mỗi kinh tuyến cách nhau 10 độ thì trên bề mặt Địa Cầu có 36 kinh tuyến.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Địa lý Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47814 sec| 2251.805 kb