Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Phương

Nêu hiện tượng xảy ra của các phản ứng hóa học sau; giải thích, viết phương trình hóa học. a/ Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào Cu(OH)2 b/ Cho Al tác dụng với dd HCl Giải nhanh hộ em ạ, tuần sau thi giữa kì I rồi ạ. Cảm ơn mng nhiều.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

a, - Hiện tượng: Cu(OH)2 tan dần, dd thu được có màu xanh.

- Giải thích: Cu(OH)2 có pư với HCl tạo CuCl2 và H2O

PT: \(Cu\left(OH\right)_2+2HCl\rightarrow CuCl_2+2H_2O\)

b, - Hiện tượng: Al tan dần, có hiện tượng sủi bọt khí.

- Giải thích: Al có pư với dd HCl tạo dd AlCl3 và khí H2.

PT: \(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.25089 sec| 2206.742 kb