Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Ánh

My classmates often help each other _ _ _ _ their homework.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đặt tình huống: Các bạn cùng lớp thường giúp nhau _______________ bài tập về nhà.

2. Tìm từ/sắp xếp các từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu.

3. Đưa ra câu trả lời dựa trên từ/sắp xếp được.

Câu trả lời:

1. My classmates often help each other WITH their homework.
2. My classmates often help each other DO their homework.
3. My classmates often help each other COMPLETE their homework.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

My classmates often assist one another in completing their homework.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47409 sec| 2247.672 kb