Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Phương

Một thửa vườn hình thang có đáy lớn 42 m , đáy nhỏ 36m và chiều cao bằng trung bình cộng 2 đáy. Tìm diện tích thửa ruộng  
Có ai ở đây rảnh dỗi không, mình đang có câu hỏi này khoai quá? Mình đang cần sự giúp đỡ để trả lời câu hỏi này ạ.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Ta xác định được các thông số của hình thang: đáy lớn là a = 42m, đáy nhỏ là b = 36m và chiều cao là h.

Theo đề bài, chiều cao h bằng trung bình cộng của 2 đáy, ta có công thức: h = (a + b)/2.

Tiếp theo, để tìm diện tích của một hình thang, ta dùng công thức: diện tích = (đáy lớn + đáy nhỏ) * chiều cao / 2.

Câu trả lời:

Vì đã biết các giá trị của a, b và h, ta thay vào công thức diện tích để tính:

diện tích = (a + b) * h / 2

diện tích = (42 + 36) * [(42 + 36)/2] / 2

diện tích = 78 * (78/2) / 2

diện tích = 78 * 39 / 2

diện tích = 3042 m²

Vậy diện tích của thửa ruộng là 3042 m².

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Diện tích thửa ruộng S = (đáy nhỏ + đáy lớn) * chiều cao / 2 = (36 + 42) * 39 / 2 = 78 * 39 / 2 = 1521 (m^2).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Giả sử chiều cao của thửa ruộng là h, ta có h = (36 + 42)/2 = 78/2 = 39 (m).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46370 sec| 2248.922 kb