Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Đức

Một tấm lưới sắt hình chữ nhật có chiều dài 15/4m,chiều rộng 2/3m.tấm lưới được chia thành 5 phần bằng nhau.Tính diện tích mỗi phần ?
Xin chào, mình biết mọi người đều bận rộn, nhưng mình rất cần một ít sự giúp đỡ. Có ai đó có thể hướng dẫn mình cách giải đáp câu hỏi này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Đầu tiên, ta cần tính diện tích của tất cả tấm lưới hình chữ nhật: Diện tích = chiều dài * chiều rộng.
- Tiếp theo, ta chia diện tích tấm lưới cho 5 để tính diện tích mỗi phần.

Câu trả lời:
- Diện tích tấm lưới hình chữ nhật: (15/4)m * (2/3)m = 10/4m^2 = 2.5m^2
- Diện tích mỗi phần: 2.5m^2 / 5 = 0.5m^2

Vậy diện tích mỗi phần là 0.5m^2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Vậy diện tích mỗi phần được tính bằng cách chia diện tích của tấm lưới cho số phần bằng nhau, nên diện tích mỗi phần là 5/2 / 5 = 1/2 (m^2).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Diện tích tấm lưới hình chữ nhật là 15/4 * 2/3 = 30/12 = 5/2 (m^2).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Để tính diện tích mỗi phần, ta cần tính diện tích của tấm lưới hình chữ nhật sau đó chia cho số phần bằng nhau.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.54245 sec| 2248.766 kb