Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Thị Dung

Một phép chia có số chia là số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau, thương là số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau với số dư là số chẵn nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau. Số bị chia của phép chia đó là 
Mình cần một chút trợ giúp ở đây! Ai có kinh nghiệm về vấn đề này không? Làm ơn giúp mình với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta cần tìm số chia là số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau. Vì số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là 102 (vì 0 đứng đầu không được), nên số chia là 102.

Tiếp theo, ta cần tìm số thương là số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau. Vì số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau là 13, nên số thương sẽ là 13.

Sau đó, ta cần tìm số dư là số chẵn nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau. Số chẵn nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là 22, nên số dư sẽ là 22.

Vậy, số bị chia của phép chia là 102 và số chia là 13, số thương là 13 và số dư là 22.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là 124. Thương là số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau là 11. Số dư là số chẵn nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là 88. Số bị chia của phép chia là 124.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là 102. Thương là số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau là 13. Số dư là số chẵn nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là 44. Số bị chia của phép chia là 102.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.26826 sec| 2218.117 kb