Lớp 9
10điểm
3 năm trước
Lê Thị Na

Một phân xưởng theo kế hoạch cần phải sản xuất 1100 sản phẩm trong một số ngày quy định. Do mỗi ngày phân xưởng đó sản xuất vượt mức 5 sản phẩm nên phân xưởng đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian quy định 2 ngày. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày phân xưởng phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm?
Mình đang cần một chút sự tư vấn từ các Bạn. Có ai có thể dành chút thời gian cứu nguy giúp mình không ạ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải được bài toán này, ta có thể sử dụng phương pháp phân loại và giả sử.

Giả sử mỗi ngày phân xưởng sản xuất x sản phẩm. Từ đó, ta có thể viết phương trình sau:
x * (1100/x + 2) = 1100

Sau khi giải phương trình trên, ta sẽ tìm được giá trị của x, tức là số sản phẩm phải sản xuất mỗi ngày theo kế hoạch.

Để giải bài toán này theo cách khác, ta sẽ sử dụng quy tắc 3 tỷ lệ.

Theo quy tắc 3 tỷ lệ, ta có:
1100 - 5 * 2 = (1100/x) * x

Từ đó, ta có thể tìm được giá trị của x, tức là số sản phẩm phải sản xuất mỗi ngày theo kế hoạch.

Câu trả lời: Mỗi ngày phân xưởng phải sản xuất 100 sản phẩm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Theo thông tin cho, phân xưởng đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian quy định 2 ngày, nghĩa là số ngày thực tế sản xuất là (x - 2) ngày.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Gọi x là số ngày theo kế hoạch để sản xuất 1100 sản phẩm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Gọi số ngày phân xưởng cần để hoàn thành kế hoạch theo đúng mức sản xuất là n ngày. Theo đề bài, tổng số sản phẩm phân xưởng đã hoàn thành sớm là 1100 + 5*n = 1100 + 10 = 1110 (sản phẩm).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Giả sử theo kế hoạch, phân xưởng phải sản xuất x sản phẩm mỗi ngày. Vì phân xưởng đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn 2 ngày nên tổng số sản phẩm phân xưởng đã sản xuất là 1100 + 5*x = 1100 + 10 = 1110 (sản phẩm).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46698 sec| 2257.328 kb